Další služby

 • Nezávislé pořízení dat pro kalibraci hydraulických modelů vodovodní sítě
 • Nezávislé tlakové zkoušky vodovodních, případně jiných rozvodů
 • Trasování inženýrských sítí
 • Poradenskou činnost
 • Systematické snižování ztrát vody v zásobních pásmech, nebo jednorázové analýzy vodovodní sítě pro vodárenské společnosti a obce. Jsme schopni sami sledovat danou oblast vodovodní sítě a provozovatele upozornit na změny, které signalizují výskyt poruch. 
 • Vysoušení budov po havárii vody
 • Kontrola kanalizace a strojní čištění kanalizace.
 •  Tlakové čištění
 •  Zemní protlaky
 •  Rekonstrukce vodovodních řadů  a kanalizace
 • Výstavba vodovodů, plynovodů, kanalizace
 • Stavební činost
 • Poskytujeme komplexní služby ve vysoušení budov po zatečení, nebo havárii vody, včetně přípravy podkladů pro vyřízení pojistné události a jednání s pojištovnou.
 • Vysoušení provádíme na celém území České republiky.
 • Díky unikátní technologii umíme vysušit podlahy vč. tepelné izolace.
 • Trasování kanalizace.