Pojmy vysvětlení

Zvýšená spotřeba vody   

Neznamená vždy únik z rozvodu ( porucha ) , může to být netěsný pojištovací ventil na tuv , netěsné wc .

Slabý tlak vody

 Nemusí být vždy spojen z únikem z rozvodu vody (poruchou ), může být spojen z redukčním ventilem .

Redukční ventil   

Redukční ventily chrání vodovodní potrubí a připojené spotřebiče před nadměrným mechanickým namáháním. V rozsahu    jejich parametrů je lze také použít pro průmyslové a komerční aplikace. Montáž redukčního ventilu předejde poškození způsobeným vysokým tlakem a navíc sníží spotřebu vody. Nastavený výstupní tlak zůstává konstantní nezávisle na kolísání vstupního tlaku. Snížení pracovního tlaku a udržení na konstantní hodnotě zajistí nízkou hlučnost vodovodní instalace.

Pojištovací ventil

Pojistné ventily pro systémy vytápění a systémy s horkou vodou s bezpečnostním tlakovým rozsahem pevně nastaveným.
Pojistné ventily jsou používány v topných systémech pro kontrolu tlaku. Použitím bezpečnostního ventilu je chráněna soustava, tak aby nedošlo k jejímu poškození. Ventil odpouští při dosažení nominální hodnoty tlaku na který je dimenzován a opět je plně uzavřen při poklesu tlaku v soustavě o 20% pod nominální hodnotu tlaku ventilu.

Pojistné ventily mohou být instalovány buď vodorovně nebo svisle a je nutné respektovat údaj o směru proudění na těle ventilu. Výběr pojistného ventilu musí provádět kvalifikovaný personál po ověření rozměrových možností systému a v souladu s předpisy zemí v místě instalace. Soustava musí být také správně dimenzována a také musí být správně umístěný a dimenzovaný vypouštěcí okruh tak, aby nemohlo dojít k poškození zdraví nebo majetku a také, aby se zabránilo selhání ventilů. V domácích vodních systémech, musí být ventil instalován co nejblíže v blízkosti zdroje. Mezi zdrojem a ventilem nesmí být nikdy uzavírací armatura. Ventil musí být instalován v horní části ohřívače nebo na výstupním potrubí a to ve vzdálenosti menší než jeden metr. Opět zde nesmí být žádná uzavírací armatura.

Filtr

Používá se na topení a na vododní přípijce u Hlavního vodoměru.Mosazný filtr s nerezovým sítkem
100 mikronů, PN16,max.provozní teplota -10°C až +120°C
Použití: studená a teplá voda.

Vodoměr

Jednovtokové vodoměry: Jednovtokový vodoměr se nejčastěji používá jako měřič spotřeby vody v domácnostech.

 

Pracují velice jednoduše, když voda protéká přes turbínu, tak prostřednictvím cirkulace vody přes turbínu dochází k otáčení ozubeného mechanismu, který odečítá litry nebo m3.

 

Vstup a výstup vodoměru jsou v jedné ose a voda procházející skrz komoru, kde je umístěná turbína, protéká aniž by docházelo k tlakovým ztrátám. Tím pádem dochází i k lepšímu odtoku případných nečistot z potrubí.
Jednovtokové vodoměry je možno dodat ve 3 odlišných typech:
– Mokroběžné vodoměry mají číselníky plně zaplaveny vodou kde dochází k přímému, mechanickému přenosu z turbíny na číselník.
– Mokroběžný vodoměr s chráněným číselníkem ve speciálním pouzdře s kapalinou. Přenos probíhá přímo z turbíny do ozubeného mechanismu.
– Suchoběžné vodoměry: voda protéká skrz komoru kde je umístěna turbína aniž by se dostala do vrchní části vodoměru. Voda je totiž izolována těsnící mosaznou deskou, která zabraňuje průniku vody do číselníku. Přenos je u tohoto typu zajištěn magnetickou spojkou.

Vícevtokové vodoměry: Vícevtokový vodoměr se používá jak pro domácnosti tak i pro průmysl.

 

Před tím než se voda dostane do vodoměru je proud vody rozdělen do několika malých proudů prostřednictvím ochranného pouzdra, ve kterém je umístěna turbína. Roztříštěný vodní proud vtéká do turbínové komory mnoha otvory kde dochází k stejnoměrnému průtoku vody a rovnoměrnému otáčení turbíny.

 

Poté se dostává voda ven přes horní díl ochranného pouzdra zajišťující nejlepší výkon a přesnost měření.
Vícevtokové vodoměry je možno dodat ve 3 odlišných typech:
– Mokroběžné vodoměry mají číselníky plně zaplaveny vodou kde dochází k přímému, mechanickému přenosu z turbíny na číselník.
– Mokroběžný vodoměr s chráněným číselníkem ve speciálním pouzdře s kapalinou. Přenos probíhá přímo z turbíny do ozubeného mechanismu.
– Suchoběžné vodoměry: voda protéká skrz komoru kde je umístěna turbína aniž by se dostala do vrchní části vodoměru. Voda je totiž izolována těsnící mosaznou deskou, která zabraňuje průniku vody do číselníku. Přenos je u tohoto typu zajištěn magnetickou spojkou.

Vodoměry typu Woltmann: Přírubové vodoměry Woltmann s vyměnitelnou vložkou se hlavně používají v průmyslu a velkých společnostech.

 

Hlavním charakteristickým risem těchto vodoměrů je, že uvnitř se skládá zařízení ze spirálovité vrtule, která rotuje okolo osy průtoku ve vodoměru. Průtok vody naráží na turbínu a magnetická spojka přenáší tento pohyb na mechanický číselník.

 

Měřící jednotka je při opravách plně a jednoduše vyměnitelná. Není potřeba měnit celý vodoměr, pouze meřící mechanismus.

Tangenciální typ vodoměru: Tangenciální vodoměry mají turbínu částečně zaplavenou vodou, takže dovolují průtoku vody procházet volně i když jsou ve vodě obsaženy nečistoty jako např. kousky zeminy, listí, pevné částice. Mechanismus není přímo v kontaktu s vodou. Tyto vodoměry jsou zejména vhodné pro zemědelské a zavlažovací účely.

 

Elektromagnetické průtokoměry: Elektromagnetické průtokoměry měří průtok elektricky vodových kapalin. Mají velmi vysokou přesnost aniž by je ovlivňovali jiné fyzikální parametry jako např. hustota, teplota nebo viskozita. Měřící potrubí je válcovitá nádrž s kompletně volným průchodem, aby se zabránilo jakýmkoli tlakovým ztrátám.

 

Impulzní snímač: Impulzní snímač je vyroben z hermeticky uzavřené kapsle kde uvnitř je vestavěný spínač s jazýčkovitými kontakty.

 

Tento vysílač muže být zabudován v jednovtokových, vícevtokových a přírubových vodoměrech Woltmann pod podmínkou, že už jsou z výroby vybaveny pro tyto účely. Množství litrů na jeden impulz, které zákazník potřebuje musí stanovit sám. Kabel může být propojen s vodoměrem a přístrojem, který zaznamenává impulzy, elektro-ventilem nebo čtečkou impulzů.

 

Před-příprava vodoměru spočívá v tom, že se vloží speciální magnetická ručička do číselníku místo obyčejné ručičky.
Speciálně vyrobená průhledná kapsle s destičkou je vsazena do impulzního vysílače. Samozřejmě antimagnetickou ochranu je možné zajistit také.

Montáž vodoměrů:

  • Správný výběr typu a druhu vodoměru:
  • domovní,bytový
  • suchoběžný,mokroběžný
  • průtok Qnom,Qmax,Qmin
  • maximální teplota a tlak
  • dimenze potrubí