Zjištění úniku chladiva

Zjištění úniku chladiva R134a

Detekce netěsností.

Jako novinku v sortimentu našich služeb jsme zavedli novou metodu vyhledávání netěsností v klimatizačních systémech, takzvanou „vodíkovou zkoušku“.Jedná se v současné době o nejmodernější a nejúčinnější systémový test, pro vyhledávání i velmi malých úniků chladiva.

Netěsnosti v autoklimatizačních systémech jsou velmi častým problémem a jednou z nejčastějších příčin nefunkčnosti celého klimatizačního systému. Existuje celá řada způsobů, jak takové netěsnosti odhalit, avšak každá z nich má své specifické meze a omezení.

Detekční barva

Nejčastěji se používá detekční barvivo, doplněné do chladícího okruhu, které místo úniku obarví barvou viditelnou pod UV lampou. Nevýhodou této metody je, že je velmi pomalá. V případě malých úniků to může trvat i několik dní, než bude netěsnost viditelná a jsou i místa úniku, kde netěsnost nebude vidět vůbec. Nevýhodné je také to, že dochází ke ztrátám cenného chladiva.

Vodíková zkouška těsnosti klimatizačního okruhu.

Nejmodernější a nejúčinnější metodou vyhledávání i velmi malých úniků v klimatizacích je tzv. vodíková zkouška.

Při použití této metody se prázdný systém natlakuje speciálním formátovacím plynem s příměsí vodíku. Poté se pomocí speciálního detekčního přístroje projde klimatizační okruh a v místě úniku detektor začne signalizovat. Výhodou této metody je, že vodík je velmi lehký a stoupá vzhůru, tím pádem se dá velmi dobře zachytit nad místem úniku. Také vysoce citlivé detektory vodíku reagují výhradně na vodík a tak nejsou falešné poplachy a je možné detekovat i extrémně nízké koncentrace vodíku. Navíc vodík díky velmi malým molekulám, má tendenci velmi účinně se protlačit i sebemenší netěsností ven z okruhu. Naprosto samozřejmé je, že tento plyn není škodlivý pro klimatizační okruh ani pro životní prostředí.

Díky metodě vyhledávání netěsností pomocí vodíku, lze velmi účinně odhalit i velice malé netěsnosti v klimatizačních systémech, které by jinými detekčními metodami byly velmi zdlouhavé, drahé, nebo také nezjistitelné.

V naší firmě používáme všechny výše uvedené metody a jejich kombinace, pro dosažení co možná nejlepších výsledků při odhalování netěsností v klimatizačních systémech.