Měření tlaku vody

Provádíme měření tlaku vody na vnitřních instalacích i vodovodních řadech.

 

  • Samozřejmostí je záznam naměřených dat. Výsledkem měření je graf tlaku, který může sloužit například k určení příčiny problémů se zásobováním objektu vodou.
  • Měřením je také možno prověřit funkci redukčního ventilu na přípojce.
  • Měření tlaku dále provádíme jako vstupní informaci pro projekt.
  • Interval záznamu volíme v závislosti na délce a účelu měření.
  • Pokud je účelem měření prověření tlakové nedostatečnosti, navrhneme opatření pro optimalizaci stavu.
  • Měřením jsme schopni prověřit vydatnost rozvodu vody nebo přípojky v konkrétním místě. Pro tyto účely provádíme zátěžovou zkoušku – vypouštění daného průtoku za současného zaznamenávání poklesu tlaku na přípojce nebo okolní vodovodní síti.