Vyhledávání úniku

Vyhledáváme poruchy na potrubních rozvodech vody, topení (včetně podlahového topení a systémů tepelných čerpadel), závlahových systémů, bazénové technologii, na bazénovích folíí a i na pochůzných a pojezdovích strešních folíí, případně na kanalizaci .

Únik jsme schopni vyhledat na plastových i kovových potrubích. Diagnostiku provádíme na vnitřní instalaci i na potrubí uloženém v zemi.

 

Vyhledávání úniku vody z potrubí bazénů a bazénovích folií.

Velké zkušenosti máme z lokalizaci úniků vody z bazenů, což je veliký a nepříjemný problém spousty majitelů bazénů. Jsme schopni vyhledat v bazénovém potrubí skrytou závadu bez nutnosti rozkopání zahrady nebo dlažby kolem bazénua i umíme nalést poruchu na bazénové folii bez nutnosti vyměnit za novou a tím ušetřit nemalé náklady.

Přesnost určení místa úniku závisí na skladbě potrubí, dokumentaci rozvodů nebo sítí a na ostatních místních podmínkách (rozvod potrubí pod hydroizolací nebo jiným nepropustným materiálem apod.).

 

Pro úsporu Vašich peněz i času si prosím připravte odpovědi na tyto otázky:

  • Z jakého důvodu se domníváte, že máte na systému únik? Jak se projevuje? (pokles tlaku, zvýšená spotřeba vody, vodoměr se neustále točí, mokrá zeď apod.)
  • Jak je uloženo potrubí v části rozvodu, ve kterém předpokládáte únik? Vede ve zdi, podlaze, nebo je uloženo v zemi?
  • Z jakého materiálu je potrubí, případně jaké je stáří rozvodů?
  • Máte k dispozici dokumentaci skutečného provedení rozvodů nebo fotodokumentaci?
  • Jsou na sledovaném úseku armatury (kohout, ventil, šoupě, nebo jiný uzávěr) pro jeho oddělení od ostatních částí rozvodu, nebo armatury pro jeho rozdělení na menší části?

Kontaktujte nás prosím přednostně přes telefon, nebo e-mail dispečinku. Technici pracují v terénu a nejsou většinou schopni Váš požadavek okamžitě řešit. Dispečer si Váš požadavek zapíše, poskytne základní informace a následně požadavek předá technikům.