Měření průtoků kapalin

Průtok kapalin měříme příložným ultrazvukovým průtokoměrem Fluxus ADM 6725, který instalujeme bez zásahu do potrubí, tj. montáž snímačů provádíme textilním páskem z vnější strany potrubí.

  • Přístroj měří průtok obousměrně na potrubí DN 32 mm až 6000 mm. Potrubí může být ocelové, plastové (PVC, PP), litinové atd.
  • Přesnost měření cca ±0,5% až ±3% z měřené hodnoty v závislosti na instalačních podmínkách, především rovných úsecích potrubí před a za instalačním místem. Potrubí musí být zaplněné kapalinou v celém svém profilu.
  • Průtokoměry Flexim Fluxus mají velmi dobrý zisk signálu i na potrubí zaneseném vnitřní inkrustací.
  • Tento měřicí přístroj pracuje na principu měření doby průchodu ultrazvukového signálu měřeným médiem. Respektive rozdílu času mezi průchodem signálu po směru a proti směru proudění.
  • Průtokoměr je kalibrovaný jako pracovní měřidlo, takže může být použit pro kontrolu pracovních měřidel průtoku nebo orientační kontrolu přesnosti fakturačních (stanovených) měřidel.
  • Přístroj umožňuje zaznamenat data pro další zpracování.